Friday, 6 August 2010

Dwy sesiwn hyfforddi newyddMae JISC Digital Media, drwy gydweithredu â Virtual Training Suite (VTS) wedi cyflwyno dwy sesiwn hyfforddi newydd ar y we, sef “Internet for Audio Resources” ac “Internet for Video and
Moving Images
”. Mae’r sesiynau hyn ar gael am ddim, a’i nod yw helpu staff a myfyrwyr yn y sector addysg i ddod o hyd i ddeunydd sain a fideo i’w ddefnyddio wrth ddysgu.